Om de continuïteit van onze zorg te waarborgen, aanvaarden wij énkel nieuwe patiënten die in Lebbeke wonen én geen vaste huisarts hebben. Gelieve STEEDS eerst te bellen voor een nieuwe aanmelding.

Praktische afspraken

Een afspraak maken

ONLINE via onze website www.hapdelente.be (24u op 24u)

of telefonisch via ons secretariaat tussen 08u en 12u én tussen 14u en 18u op het nummer: 052 27 19 09


BELANGRIJK:

Niet alle vrije raadplegingen zijn zichtbaar op de online agenda. Vanaf middernacht komen er steeds enkele dagafspraken bij.
Voor dringende gevallen maken we steeds een plaats vrij. Bel ons aub indien nodig.

Bent u verhinderd, laat het ons dan ook weten. Iemand anders kan uw plaats innemen. Niet nagekomen afspraken zullen worden aangerekend.


NUTTIGE TIPS:
- Een afspraak duurt 15 tot 20 minuten, kom tijdig op uw afspraak.

- Als u op raadpleging komt, gelieve steeds uw identiteitskaart, Kids-ID, isi+-kaart of ziekenfondsklever mee te brengen aub. Dit is nodig voor het aanmaken of openen van uw dossier.

- Boek per patiënt één afspraak. Op die manier hebben we de mogelijkheid om aan elke patiënt onze nodige aandacht te besteden zonder in tijdsnood te komen.

U kan onze secretariaatsmedewerker niet alleen raadplegen voor het maken van een afspraak, maar ook wanneer:

  • U denkt meer tijd nodig te hebben voor een afspraak: bv sport-of verzekeringsonderzoek, preoperatief onderzoek met bloedafname, psychologisch gesprek, …
  • U geen bevestiging gekregen hebt van uw afspraak.
  • De raadplegingen volgeboekt zijn en u toch dringend een arts nodig hebt.


Tussen 12u en 14u zijn we enkel bereikbaar voor dringende gevallen op het nummer: 052 27 19 09.
U krijgt dan ons antwoordapparaat te horen. Wenst u een arts te spreken, druk dan op 1. Dit is ENKEL voor DRINGENDE gevallen: bv een ziek kind, u voelt zich ziek of onwel, een ongeval, …

​Voor niet dringende zaken kan u steeds online een afspraak maken of via ons secretariaat.

Hebt u voorschriften nodig voor (chronische) medicatie, of moet u papieren laten invullen, boek dan TIJDIG uw afspraak aub. Attesten kunnen enkel geschreven worden na medisch onderzoek.

Arbeidsongeschiktheid of afwezigheid van school kan enkel geschreven worden als u onderzocht wordt. Bij afwezigheid van school of werk, dient u de dag zelf een afspraak te maken of contact op te nemen telefonisch.
Een attest wordt altijd naar waarheid ingevuld. Valse attesten zullen geweigerd worden en zetten de arts-patiënt relatie onder druk.

Een huisbezoek aanvragen

Huisbezoeken voor de dag zelf vraagt u best aan vóór 10 u in de voormiddag.
U kan hiervoor ons secretariaat bellen op het nummer: 052 27 19 09

Indien u later belt kan het huisbezoek mogelijks niet meer dezelfde dag plaatsvinden. Dringende zaken zijn hierop een uitzondering en krijgen altijd voorrang.

Kom zoveel mogelijk zelf naar de raadpleging aub.

​Huisbezoeken zijn gereserveerd voor mensen die zich omwille van medische redenen niet kunnen verplaatsen. De praktijk van de arts biedt meer mogelijkheden voor grondig onderzoek en behandeling. Het volledige medisch dossier is daar ter beschikking.

​Wilt u de dokter zien op een bepaald tijdstip, boek dan een raadpleging in de praktijk. Voor een huisbezoek kan er NOOIT een vast tijdstip afgesproken worden.

Telefonische bereikbaarheid en secretariaat

Om de consultaties zo weinig mogelijk te onderbreken, kiezen we ervoor om op vaste tijdstippen een telefonisch moment in te plannen. U kan ons hierbij helpen. Gelieve de tijdstippen zo veel mogelijk te respecteren bij het opbellen van een arts voor vragen over resultaten, medicatie, niet-dringende informatie... Voor meer uitgebreide vragen of besprekingen maakt u best een afspraak. Een afspraak maakt u online of via het secretariaat.

Het secretariaat is dagelijks open van 08.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur.

 
Elk arts heeft zijn eigen belmomenten.

Resultaten

Voor een uitgebreide bespreking van resultaten (CT of MRI scans...), kan u best een nieuwe afspraak maken.

Voor korte telefonische toelichtingen (resultaten bloedafname, RX, echo…), bel je best tijdens een belmoment van de arts die dit onderzoek heeft voorgeschreven.

​Laboresultaten kunnen worden afgehaald aan het secretariaat, worden toegestuurd naar uw email adres, of kan u online raadplegen via: My Health Viewer of mynexuzhealth

Voorschriften

Voorschriften voor geneesmiddelen en attesten worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging.

Ook voor het invullen van formulieren dien je een afspraak te maken.

​Het RIZIV laat het afleveren van voorschriften zonder raadpleging sinds enige tijd niet meer toe.

Vraag daarom tijdens de raadpleging voldoende voorschriften aan de arts.

Sinds 15 september 2021 worden geneesmiddelen elektronisch voorgeschreven door uw arts en rechtstreeks op uw identiteitskaart gezet. De apotheek leest uw identiteitskaart uit en kan zo de geneesmiddelen afleveren.
 
In bepaalde uitzonderlijke situaties is een papieren voorschrift nog nodig.

Raadpleeg hierover uw arts.

Image
Jules De Buckstraat 9
9280 Lebbeke
052 27 19 09

Onze Openingsuren

Maandag: 8.00u–19.00u
Dinsdag: 8.00u–19.00u
Woensdag: 8.00u–19.00u
Donderdag: 8.00u–19.00u
Vrijdag: 8.00u–19.00u